Ohjeita koulutuksen järjestämiseen

Fasilitaattoriksi?

Fasilitaattori on koulutuksen vetäjä. Hän vastaa koulutuksen etenemisestä kohti sille asetettuja tavoitteita. Fasilitaattori antaa tarvittavaa taustatietoa, innostaa, ohjaa ja ruokkii luovuutta. 

Harjoituksissa on tärkeää, että jokaisen ääni pääse kuuluville, jokaisen ääntä arvostetaan ja ryhmäläiset kokevat olevansa samalla puolella, eivät toistensa kilpailijoita.

Usein koulutus sujuu parhaiten, kun fasilitaattoreita on kaksi. Yhden tai kahden fasilitaattorin lisäksi mukana voi olla avustaja, mikä sujuvoittaa harjoitusten etenemistä etenkin isossa ryhmässä.  

Vertaisoppiminen

Harjoituksissa on hyödynnetty vertaisoppimisen ja yhteistoiminnallisesta oppimisen ajatuksia. Niitä voi toteuttaa lukuisin eri keinoin, ei siis ole kyse tietyistä opetusmenetelmistä vaan ennemminkin suhtautumisesta oppimiseen.

Yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan pienryhmätyöskentelyä, jossa jokainen ryhmänjäsen kantaa vastuuta yhteisistä tavoitteista ja oppimisesta, ryhmä on enemmän kuin osiensa summa, eikä kukaan pääse vapaamatkustamaan mutta ei myöskään yksin päsmäröimään.

Ryhmänvetäjän tehtävänä on mahdollistaa ideoiden syntymisen, ei synnytä niitä valmiiksi. Keskeistä yhteistoiminnallisuudessa on avoin aktiivinen vuorovaikutus, kaikkien osallistuminen, keskustelevuus ja toisten auttaminen. 

Virheitä ei tarvitse pelätä, vaan tekemällä ja kokeilemalla oppii.  

Kohderyhmä

Koulutusta suunniteltaessa on kohderyhmänä mietitty erityisesti nuoria, alle 30-vuotiaita, mutta koulutus sopii kaikenikäisille taustasta riippumatta. Osallistuminen ei vaadi aiempaa tietoa yhteiskunnallisesta yrittämisestä, eikä pohjakoulutusvaatimuksia ole.   

Ryhmäkoko

Koulutuksen suositeltava ryhmäkoko on 16. Näin ryhmästä saa muodostettua neljän hengen pienryhmiä, joiden ohjaamiseen jää riittävästi aikaa.

Yli 20 osallistujan ryhmät eivät ole suositeltavia, sillä isossa ryhmässä keskusteltavuus ja kaikkien äänien kuuluminen usein kärsivät.

Koulutuksen rakenne ja aikataulu

Koulutuksen voi järjestää ja aikatauluttaa monella tapaa: päiväleirinä, kahden tai useamman yön yli kestävänä leirinä tai viikoittaisina tapaamisina.

Leirimuotoinen koulutus tukee hyvin ryhmäytymistä, sillä osallistujat ovat tiiviisti yhdessä kaukana arjen kuvioista ja heillä on myös varsinaisten koulutusharjoitusten rinnalla mahdollisuus tutustua toisiinsa. 

Leirinä järjestettävä koulutus on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa päivässä. Suosituksena on kuitenkin lisätä ohjelmaan neljäs päivä, jolloin vieraillaan yhdessä tai useammassa yhteiskunnallisessa yrityksessä. Neljäs päivä mahdollistaa myös syvällisemmän paneutumisen esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaan. 

Harjoitukset vievät kohti yhteiskunnallisen yrityksen liikeideaa, mutta ne opettavat samalla myös vuorovaikutus-, ryhmä-, palaute- ja muita sosiaalisia perustaitoja

Hyvä ryhmähenki ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat edellytyksiä ideoiden syntymiselle. Mukana koulutuspaketissa on siksi paljon ryhmäytymis- ja tutustumisharjoituksia.

Näiden jälkeen tutustutaan yhteiskunnalliseen yritystoimintaan ja edetään askel askeleelta kohti omaa yritysideaa ja lopulta liiketoimintasuunnitelman alkua.

Mitä pidemmälle harjoituksissa edetään, sitä enemmän siirrytään ryhmätyöskentelystä oman liikeidean itsenäiseen kehittämiseen ja tulevaisuudensuunnitelmiin.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!