Toiveet ja odotukset
Yleistä

Osallistujat saavat mahdollisuuden pohtia ja jakaa omia koulutukseen liittyviä toiveitaan ja odotuksiaan. He ymmärtävät, millaisin panostuksin he pääsevät omiin kurssia koskeviin oppimistavoitteisiinsa. Harjoitus auttaa myös fasilitaattoria huomioimaan osallistujien erilaisia odotuksia kurssin kuluessa.

Tavoitteet

Osallistujat

  • pohtivat omia odotuksiaan ja toiveitaan
  • motivoituvat koulutuksesta ja haluavat oppia lisää yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä
  • sitoutuvat koulutukseen ja toisiinsa.
Materiaalit
  • tarralappuja ja kyniä
  • fläppitaulu
Koulutuspäivä
Ensimmäinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

10 minuuttia

Menetelmä
  1. Jaa jokaiselle osallistujalle tarralappuja ja kynä.
  2. Kysy osallistujilta, mitä toiveita ja odotuksia heillä on koulutukselle.  Voit myös pyytää heitä mainitsemaan yhden asian, jonka he toivovat oppivansa koulutuksessa.
  3. Pyydä jokaista tuomaan vastauslappunsa taululle.
  4. Käykää toiveet ja odotukset yhdessä läpi ja kommentoi niitä myönteisesti ja tukien.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!