Lisätehtävä: yhteiset pelisäännöt
Yleistä

Tämän harjoituksen voi tehdä tarvittaessa Ole paras versio itsestäsi -harjoituksen jälkeen. Harjoituksessa kootaan yhteisesti sovitut säännöt, jotka ovat ryhmän omia.

Tavoitteet
  • Osallistujat sopivat yhteistoiminnalleen pelisäännöt, jotka auttavat takaamaan turvallisen, mukavan ja hedelmällisen oppimisympäristön koko koulutuksen ajaksi.
Materiaalit
  • fläppitaulu ja kyniä
Koulutuspäivä
Ensimmäinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

15 minuuttia

Menetelmä
  1. Jaa osallistujat korkeintaan kuuden hengen ryhmiin.
  2. Pyydä ryhmiä keksimään n. 5 minuutissa muutama ohjenuora, joka heidän mielestään edistäisi kaikkien huomioimista ja hyvää ilmapiiriä koulutuksen aikana.
  3. Kootkaa isona ryhmänä nämä asiat ja muodostakaa niistä valikoimalla yhteiset pelisäännöt.
  4. Pelisäännöt ovat tärkeitä pitää mielessä koko koulutuksen ajan, joten ne kannattaa kirjata ylös ja ripustaa seinälle.

Jos tämä harjoitus jätetään väliin, on kuitenkin hyvä sopia esimerkiksi se, että ryhmässä puhutut henkilökohtaiset asiat jäävät vain ryhmäläisten tietoon.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!