Värikkäät persoonat
Yleistä

Tässä harjoituksessa osallistujat tutkivat omia persoonallisuuspiirteitään ja mieltymyksiään. Samalla he oppivat tunnistamaan muiden henkilökohtaisia piirteitä ja näiden vaikutuksia käyttäytymiseen. Ihmisten persoonallisten erojen ymmärtäminen lisää itsetuntemusta ja arvostusta toisia kohtaan.

Osallistujat selvittävät piirteitä ja mieltymyksiä värityyppien kautta. Työkaluina harjoitukseen ovat nelikenttä ja kysymyssarja. Harjoitus pohjaa Myers–Briggsin tyyppi-indikaattoriin (lyh. MBTI, englanniksi Myers-Briggs Type Indicator), jossa tarkastellaan persoonallisuuspiirteiden eri ulottuvuuksia. Amerikkalaiset Katherine Cook Briggs ja Isabela Briggs Myers, äiti ja tytär, kehittivät indikaattorin Carl Jungin persoonallisuustyyppien pohjalta toisen maailmansodan jälkeen.

Alkuperäisessä mallissa persoonallisuustyyppejä on useampia, mutta tässä harjoituksessa osallistujat pohtivat asennetta ympäristöönsä (introvertti–ekstrovertti) sekä päätöksentekonsa perusteita (ajattelija–tunteva).

Fasilitaattorille on harjoituksen vetämisen tueksi taustamateriaali, johon kannattaa tutustua ennen koulutuspäivää.

Tavoitteet
 • Osallistujat oppivat tuntemaan erilaisia persoonallisuustyyppejä ja ymmärtävät erilaisia käyttäytymistä ohjaavia mieltymyksiä.
 • Osallistujien itsetuntemus ja itsetunto vahvistuvat ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. He oppivat arvostamaan erilaisia ihmisiä, mikä lisää ryhmän hyvää henkeä ja tuottavuutta.
 • Ymmärrys osallistujien erilaisista persoonallisuuden piirteistä auttaa heitä itseään ja fasilitaattoria koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Materiaalit
 • Värikkäät persoonat -kysymykset (lataa pdf)
 • fasilitaattorin taustamateriaali (lataa pdf)
 • vapaata tilaa liikkumiseen
 • A4-kokoiset värilliset paperit (punainen, sininen, keltainen ja vihreä) asetettuina huoneen/tilan neljään nurkkaan
 • A4-kokoiset kirjaimet ”A”, ”T”, ”I” ja ”E” asetettuina neljälle seinälle (A/T ja I/E toisiaan vastapäätä)
 • nelikenttä-paperi jokaiselle osallistujalle (lataa pdf)
 • fläppipaperia ja värikyniä
 • hyvä ja huono päivä -moniste (lataa pdf)
Koulutuspäivä
Ensimmäinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

50 minuuttia

Menetelmä
 1. Tämä harjoitus on toteutettava tilassa, jossa voi liikkua vapaasti niin keskellä lattiaa kuin seinän vierustoilla. Kerro osallistujille johdantona, mistä harjoituksessa on kyse. Fasilitaattorin taustamateriaali toimii apunasi.
 2. Jaa jokaiselle osallistujalle nelikenttä-moniste vastauksia varten.
 3. Kysy harjoitukseen liittyvät kysymykset yksi kerrallaan. Kysy ensin introvertti vai ekstrovertti -kysymykset. Pyydä osallistujia lähtemään nelikentän keskeltä askel kerrallaan kohti I:tä tai E:tä heidän vastauksesta riippuen. Vastaaja etenee joko suoraan eteenpäin tai palaa välillä  taaksepäin kohti keskipistettä, aina hänen vastauksestaan riippuen. Pyydä osallistujia pitämään mielessä se piste, johon he ovat viimeisimpänä siirtyneet.
 4. Kysy seuraavaksi ajatteleva vai tunteva -kysymykset (A ja T). Pyydä osallistujia siirtymään paperilla joko lähemmäs A:ta tai T:tä vastauksesta riippuen. Jälleen on mahdollista, että etenee ensin toiseen suuntaan ja sitten palaa takaisin päin.
 5. Kun kaikki kysymykset on esitetty, pyydä osallistujia ajattelemaan nelikenttä koko huoneen kokoiseksi ja menemään sille paikalle, johon paperilla päätyi.
 6. Tee osallistujista ryhmät sen mukaan, mitä väriä he edustavat nelikentässä. 
 7. Kerro osallistujille, että haluat heidän suunnittelevan ryhmissä itseään innostavat, kaikkien aikojen parhaat juhlat. Aikaa on noin 10 minuuttia.
 8. Kun suunnitelmat ovat valmiina, kysy ryhmiltä, miltä tehtävä tuntui. Esitä kysymyksiä, jotka paljastavat, miten he lähestyivät tehtävää, jakoivat työtehtävän, suunnittelun jne. Lisäksi pyydä heitä kuvailemaan suunnittelemansa parhaimmat mahdolliset juhlat.
 9. Kun ryhmät vuorotellen kuvailevat parhaita mahdollisia juhlia, kerro heille väriin liitetyistä mieltymyksistä, sekä positiivisista ja negatiivisista piirteistä.
 10. Keskustelkaa vielä lopuksi yhdessä esimerkiksi seuraavista aiheista:
 • Mitä ajatuksia tai tunteita värien mukaiset luonnehdinnat eri mieltymyksistä herättävät?
 • Vastaako oma värityyppisi mielestäsi todellista tilannetta?
 • Miten ymmärrystä erilaisista mieltymyksistä ja persoonan piirteistä voisi hyödyntää tässä koulutuksessa? Entä muualla elämässä?

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!