Kotiryhmien muodostaminen
Yleistä

Tässä harjoituksessa fasilitaattori muodostaa osallistujista pienryhmiä, joita kutsutaan kotiryhmiksi. Tutustumisharjoitusten jälkeen fasilitaattori tuntee osallistujia riittävästi, jotta ryhmät voidaan muodostaa. Tulevissa harjoituksissa pienryhmätyöskentely tapahtuu kotiryhmissä, jos toisin ei mainita.

Tavoitteet
  • Muodostetaan heterogeenisiä pienryhmiä, joissa osallistujat saavat positiivista vertaisapua, heidän sosiaaliset taitonsa vahvistuvat ja järjestyksen ylläpito on helppoa.
  • Kotiryhmillä ehkäistään sitä, että ryhmät toistuvasti muotoutuisivat esimerkiksi ystävyyssuhteiden, aikaisempien taitojen tai samanlaisten persoonallisuuksien perusteella.
Koulutuspäivä
Ensimmäinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

10 minuuttia

Menetelmä

1. Ohjaa osallistujat koulutuksen osallistujamäärästä riippuen 4–6 henkilön kotiryhmiin. Kotiryhmiä muodostaessasi pidä mielessäsi seuraavat tavoitteet:

  • Kotiryhmän jäsenet ovat mahdollisimman heterogeenisiä.
  • Jokaisessa kotiryhmässä on erilaisia persoonallisuustyyppejä.
  • Kotiryhmän jäsenten aikaisemmat taidot ja tiedot ovat erilaisia.
  • Ennestään toisensa tuntevat toimivat eri kotiryhmissä.

2. Tavoitteena on, että pienryhmistä kukin on kuin koko ryhmä pienoiskoossa.

3. Voitte sopia kotiryhmille nimet, värit tai muut tunnukset, joilla ryhmiä jatkossa kutsutaan.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!