Yhteiskunnallinen yritys -merkki ja kriteerit
Yleistä

Harjoituksessa tutustutaan Yhteiskunnallinen yritys -merkkiin ja sen myöntökriteereihin. Tietoa voi hakea Suomalaisen työn liiton nettisivulta.

Tavoitteet
 • Osallistujat tunnistavat Yhteiskunnallinen yritys -merkin ja tietävät sen myöntämisen kriteerit.
Materiaalit
 • tietokoneet, puhelimet tai tabletit ja nettiyhteys
 • paperia ja kyniä
Koulutuspäivä
Ensimmäinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

20 minuuttia

Menetelmä
 1. Osallistujat työskentelevät kotiryhmissään. Kerro jokaiselle ryhmälle, missä on heidän paikkansa työskennellä.
 2. Anna jokaiselle kotiryhmälle kysymys, johon heidän on etsittävä vastaus. Kysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: Mikä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki? Mitkä ovat Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämisen ensisijaiset kriteerit? Mitä hyötyä merkistä mielestänne on? Voitte pohtia hyötyjä sekä yrittäjän, kuluttajan että laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Vastausten ei tarvitse olla laajoja, vaan tärkeintä on, että osallistujat tuntevat tärkeimmät asiat.
 3. Kotiryhmät työskentelevät siten, että jokaisen oppilaan tehtävänä on varmistaa sekä oma oppimisensa että ryhmän muiden jäsenten oppiminen.
 4. Kun ryhmät ovat löytäneet vastaukset kysymyksiin, pyydä ryhmäläisiä siirtymään eteenpäin niin, että kotiryhmästä yksi jää opettamaan muita ja loput kotiryhmäläiset jatkavat eteenpäin.
 5. Pyydä ”opettajia” tämän jälkeen kertomaan vastaus kysymykseen uusille ryhmäläisilleen.
 6. Kun uusi ryhmä on oppinut asian, pyydä ryhmäläisiä siirtymään taas eteenpäin niin, että yksi jää opettajaksi ja muut jatkavat matkaa. Huomioi, että ensimmäisen kierroksen opettaja ei enää jää kotiryhmäänsä, vaan jatkaa seuraavaan ryhmään.
 7. Jatka tätä niin kauan, kunnes kaikki ovat saaneet vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
 8. Kootkaa vastaukset yhteen ja kirjatkaa tarpeen mukaan keskeisimmät asiat muistiin.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!