Kotitehtävä: vierailuun valmistautuminen
Yleistä

Fasilitaattori järjestää yritysvierailun johonkin yhteiskunnalliseen yritykseen. Osallistujien hyvä ennakkovalmistautuminen tukee sitä, että yritysvierailusta tulee aktiivinen ja mielenkiintoinen. Ennakkoon mietityt kysymykset auttavat saamaan vierailun aikana kattavan kuvan yrityksen toiminnasta eikä mikään tärkeä kysymys unohdu. Tämän tehtävän osallistujat tekevät itsenäisesti kotona.

Tavoitteet
  • Osallistujat valmistautuvat huolellisesti yritysvierailuun.
Koulutuspäivä
Ensimmäinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

30 minuuttia

Menetelmä
  1. Pyydä osallistujia miettimään, mitä he haluavat tietää vierailun kohteena olevasta yrityksestä. Sopivia kysymyksiä voisi olla: Miksi yritys on olemassa? Mikä tekee siitä yhteiskunnallisen yrityksen? Mikä motivoi yrityksessä toimivia ihmisiä? Miten yritys tekee tulosta? Miten yhteiskunnallista näkökulmaa käsitellään julkisesti esimerkiksi markkinoinnissa? Miten ympäristövastuu näkyy yrityksen toiminnassa ja tavoitteissa? Mistä yritys tietää, että sen toiminnalla on vaikutusta? Miten yrityksessä testataan uusia ideoita tai tuotteita?
  2. Pyydä osallistujia tekemään kotona taustatutkimusta netissä ja kirjoittamaan heränneet kysymykset muistiin. Jokaisella osallistujalla tulee olla ainakin yksi kysymys tai aihe, johon hän haluaa vierailulla vastauksen. 

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!