Tunnista ongelma
Yleistä

Harjoituksen avulla osallistujat tunnistavat niitä yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä kysymyksiä, joihin he haluavat etsiä ratkaisuja. Tämä harjoitus johdattelee seuraavaan Ongelmapuu ja ratkaisupuu -harjoitukseen.

Osallistujat virittäytyvät tarkastelemaan maailmaa muusta kuin omasta tilanteesta käsin. Yksinkertaiset kysymykset johdattelevat yhteiskunnallisten ja ympäristökysymysten pariin, joihin osallistujat haluavat vaikuttaa. Niiden pohjalta he voivat alkaa kehittää omaa toimintaideaansa.

Kysymykset ovat:

  • Kenen asemassa haluaisit olla? Kenen asemassa et haluaisi olla?
  • Minkälaisessa ympäristössä haluaisit elää? Minkälaisessa ympäristössä et haluaisi elää?
Tavoitteet
  • Osallistujat tunnistavat yhteiskunnallisia kysymyksiä ja ympäristöongelmia, joihin yhteiskunnallisella yritystoiminnalla voidaan vaikuttaa.
Materiaalit
  • kyniä, paperia ja tarralappuja
Koulutuspäivä
Toinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

30 minuuttia

Menetelmä
  1. Osallistujat työskentelevät kotiryhmissään. Pyydä ryhmiä pohtimaan seuraavia kysymyksiä: Kenen asemassa haluaisit olla? Minkälaisessa ympäristössä haluaisit elää? Rohkaise osallistujia miettimään kysymyksiä niin globaalilla, kansallisella kuin paikallisella tasolla ennen oman vastauksensa päättämistä.
  2. Käykää keskustelun päätteeksi yhteinen kierros, jossa jokainen kertoo perustellen, kenen asemassa haluaisi olla. Lisäksi jokainen kertoo perustelujen kera, millaisessa ympäristössä haluaisi elää.
  3. Pyydä osallistujia pohtimaan seuraavaksi, kenen asemassa he eivät haluaisi olla ja millaisessa ympäristössä he eivät haluaisi elää. Pyydä jälleen osallistujia hakemaan vastaustaan koko maailmasta, omasta maasta ja omalta asuinpaikkakunnalta.
  4. Keskustelkaa taas yhdessä vastauksista ja niiden perusteluista. Koska vastauksina voi olla henkilöitä nimillä, tehtävänäsi on johtaa vastauksista ilmiöitä: kodittomuus, päihderiippuvuus, yksinäisyys, pakolaisuus jne. Kirjatkaa ilmiöt tai epäkohdat ylös taululle.
  5. Mikäli ympäristöksi, jossa ei haluaisi elää, mainitaan tietty kaupunki tai paikkakunta, kysele lisätietoja osallistujalta: miksi et haluaisi elää siellä, mikä siellä on vialla? Tarkoituksena on kaivaa esiin ympäristöhaasteita ja -ongelmia yksittäisten tapausten takana. Kirjaa ongelmat taululle.
  6. Miettikää vielä yhdessä, onko taululle kirjoitettujen ongelmien ja ilmiöiden välillä yhteyksiä toisiinsa. Liittyvätkö jotkut ongelmat toisiinsa, aiheuttaako toinen olemassaolollaan muita ongelmia tai voimistaako niiden negatiivisia vaikutuksia?

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!