Hyvää bisnestä – yritysideasta yhteiskunnallisesti vaikuttava
Yleistä

Osallistujat työstävät yritysideasta ja heitä kiinnostavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta pidemmälle kehittynyttä liikeideaa. Vastauksia miettiessä on pidettävä mielessä yrityksen päämäärä eli se yhteiskunnallinen kysymys, johon heidän yritystoimintansa vastaa.

Tavoitteet
  • Osallistujat hakevat loogista mallia, jossa liiketoiminnalla edistetään valittua yhteiskunnallista päämäärää.
Materiaalit
  • paperia ja kyniä
Koulutuspäivä
Toinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

30 minuuttia

Menetelmä
  1. Osallistujat työskentelevät itsenäisesti, mutta istuvat kotiryhmissään. Pyydä heitä piirtämään paperille se logiikka, jolla heidän yrityksensä vaikuttaa myönteisesti valitsemansa yhteiskunnallisen tai ympäristöön liittyvän ongelman ratkaisuun. He pyrkivät vastaamaan kysymyksiin: MITÄ? Mitä yritys tekee saadakseen rahaa? Mitä tuotteita tai palveluita se myy? Mikä on sen yhteiskunnallinen päämäärä? KENELLE? Kenelle tuotteita/palveluja myydään? Ketkä ovat hyödynsaajia? Ketkä viime kädessä hyötyvät siitä, että yritys on olemassa? MITEN? Miten yritys tuottaa yhteiskunnallista hyvää? Missä kohtaa liiketoimintaa yrityksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu: raaka-aineita ostettaessa (panokset), itse työprosessissa, valmiissa tuotteissa tai palveluissa vai voitonjaon yhteydessä?
  2. Keskustelu, ajatusten ja ideoiden vaihto sekä toisten kanssa samaan kimppaan heittäytyminen on täysin ok.
  3. Lopuksi kotiryhmissä arvioidaan liikeideoiden vaikuttavuuden logiikkaa: voidaanko kyseisellä yritystoiminnalla vastata siihen yhteiskunnalliseen ongelmaan, johon on tarkoitus vaikuttaa myönteisesti? Sparraa liikeideoita yhdessä koko ryhmän kanssa.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!