Pitchaa ideasi
Yleistä

Tässä harjoituksessa pitchataan edellisessä harjoituksessa ideoitu yhteiskunnallisen ongelman ratkaisumalli muille. Pitchaus (englanniksi pitching eli syöttäminen) tarkoittaa parin minuutin myyntipuhetta tuotteen, palvelun tai liikeidean pääkohdista. Sen tarkoitus on herättää kuulijoiden kiinnostus ja vakuuttaa heidät asian vahvuuksista.

Tavoitteet

Osallistujat

  • saavat esiintymisharjoitusta
  • oppivat antamaan palautetta ja ottamaan sitä vastaan
  • osaavat kiteyttää ideansa olennaisen sisällön.
Materiaalit
  • kyniä, paperia ja tarralappuja.

Nettiyhteydestä voi olla hyötyä, mutta pääpainon tulisi olla keskustelussa, jota käydään turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. 

Koulutuspäivä
Toinen koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

1 tunti

Menetelmä
  1. Harjoitus toteutetaan niissä ryhmissä, joissa edeltäviä harjoituksia on tehty. Jokunen osallistuja saattaa olla myös yksin. Heille fasilitaattorina voit antaa ensisijaista tukea.
  2. Anna osallistujille lyhyet perusohjeet pitchaukseen. Pitchaus on myyntipuhe! Hyvä pitchaus voi vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mihin ongelmaan haetaan ratkaisua ja miksi juuri tähän ongelmaan kannattaa puuttua? Mikä idea on, miten se toteutetaan? Kuka siitä hyötyy? Mitä myönteistä sen toteuttamisesta seuraa?

Muistuta, että pitchaukseen ei tarvitse mahduttaa kaikkea tietoa, vaan sen tehtävänä on innostaa ja herättää kuulijan mielenkiinto. Tärkeää on myös esitellä itsensä.

  1. Pyydä osallistujia tekemään ensin Twitter-pitchaus eli tiivistämään ydinviestinsä 140 merkin mittaiseksi.
  2. Pyydä osallistujia seuraavaksi kehittämään ydinviestinsä ympärille hieman pidempi, noin 2–3 minuutin myyntipuhe.
  3. Osallistujat esittelevät pitchauksensa muille. Ryhmä tsemppaa jokaista esiintyjää.  
  4. Jokainen ryhmän jäsen antaa esiintyjälle palautetta joko suullisesti tai kirjoittamalla palautteen paperilapulle. Käykää läpi hampurilaispalautteen periaatteet!

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!