Kotitehtävä: kannattava yhteiskunnallinen liiketoiminta
Yleistä

Osallistujat saavat kotiin tutustuttavaksi yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintasuunnitelman kysymykset. Sen avulla he voivat työstää yritysideasta ja heitä kiinnostavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta pidemmälle kehittynyttä suunnitelmaa. Kotitehtävänä on lukea liiketoimintasuunnitelman kysymykset ja ainakin miettiä vastauksia osaan niistä. Vastauksia voi halutessaan kirjoittaa ylöskin.

Harjoituksessa käydään läpi kysymyksiä, jotka on johdettu perinteisestä liiketoimintasuunnitelmasta. Tehtävään paneutuminen edellyttää todennäköisesti nettihakuja.

Liiketoimintasuunnitelmaa miettiessään osallistujat oppivat tuntemaan oman tuotteensa tai palvelunsa ja ymmärtävät, miten he voivat hankkia tuloja. Vastauksia mietittäessä on pidettävä mielessä yrityksen päämäärä eli se ongelma, joka halutaan ratkaista.

Tavoitteet

Osallistujat kehittävät yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia eteenpäin.

Materiaalit
Koulutuspäivä
Toinen koulutuspäivä

OSA 1: ESITTELY JA TAUSTA

Mikä liikeideasi on?

Miksi haluat perustaa yhteiskunnallisen yrityksen?

OSA 2: JOHTAJUUS

Kuka johtaa liiketoimintaa?

Mikä yritysmuoto yritykselläsi on? Toiminimi, osuuskunta, osakeyhtiö, avoin yhtiö vai kommandiittiyhtiö?

OSA 3: MISSIO JA TAVOITTEET

Mikä on liiketoimintasi ensisijainen tavoite, miksi olette olemassa?

Mitä tavoitteita yrityksellä on, jotta se toteuttaisi parhaiten tarkoitustaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman haastajana?

OSA 4: TUOTTEET/PALVELUT

Mitä tuotetta tai palvelua yrityksesi myy? Nimeä tuotteesi, jos mahdollista

Paljonko tuotteet maksavat?

Mitä ainutlaatuista ja erinomaista yrityksen tuotteissa tai palveluissa on? Kuvaile niiden 3–5 tärkeintä vahvuutta tai ominaisuutta.

Mitä heikkouksia niissä mahdollisesti on?

  

OSA 5: MARKKINA-ANALYYSI

Keitä asiakkaasi ovat?

Mistä asiakkaasi yleensä löytävät ja etsivät ostamansa tuotteet ja palvelut?

Millä perusteilla asiakkaasi valitsevat sen, keneltä he ostavat?

Kuinka aiot vaikuttaa asiakkaiden ostopäätökseen?

Kuinka tavoitat asiakkaat? Mitkä ovat myyntivalttisi, -keinosi ja -välineesi?

Mitä etua tai hyötyä yrityksesi tuotteista tai palveluista on asiakkaalle?

Mikä on markkinatilanne yrityksen toimialalla ja toiminta-alueella?

Millainen on kysynnän ja tarjonnan suhde alalla? Ketkä ovat kilpailijoitasi?

Mitkä ovat kilpailijoidesi vahvat puolet? Mitkä ovat kilpailijoidesi heikot puolet?

Kuinka omat tuotteesi ja palvelusi erottuvat muusta tarjonnasta?

Miten perustelet/osoitat vahvuutesi asiakkaallesi suhteessa kilpailijoihisi?

Keitä yhteistyökumppanisi ovat?

Mistä tiedät, että tuotteelle/palvelulle löytyy markkinat?

Mikä erottaa tuotteesi kilpailijoiden vastaavista?

Kenelle markkinoit ja myyt tuotetta?

Millaisia sinusta riippumattomia riskejä liiketoimintaasi sisältyy?

Millaiset tulevaisuuden näkymät ovat liiketoimintasi toimialalla?

 

OSA 6: SOSIAALISET, TALOUDELLISET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Mitä sosiaalisia hyötyjä liiketoimintasi luo?

Mitä ympäristöön liittyviä hyötyjä liiketoimintasi luo?

Mitä taloudellisia hyötyjä liiketoimintasi luo?

OSA 7: SEURAAVAT ASKELEET?

Mitä täytyy tehdä ja milloin?

OSA 8: RAHOITUS

TULOT

Miten paljon rahaa tarvitsette joka viikko/kuukausi/vuosi?

Mistä saatte nuo rahat?

MENOT

Kuinka paljon kiinteät kustannukset ovat?

(Kustannukset, jotka pysyvät samana riippumatta siitä, miten paljon tuotteita ja palveluita myydään.)

Kuinka paljon muuttuvat kustannukset ovat?

(Kustannukset, jotka muuttuvat sen mukaan, paljonko tuotteita ja palveluita myydään.)

Kuinka paljon aloituskustannukset ovat? Miten hankit rahat yrityksen käynnistämiseen?

(Kustannukset, jotka aiheutuvat vain liiketoiminnan käynnistämisestä.)

Mitä teette liikevoitolla?

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!