Oma polku
Yleistä

Harjoituksessa osallistujat laativat itselleen viisivuotissuunnitelman käyttäen apunaan PATH-prosessia. Suunnitelma voi koskea joko koulutuksessa syntynyttä liikeideaa tai henkilön omaa elämää.

PATH (Planning Alternative Tomorrows With Hope) on Jack Pearpointin, John O'Brienin and Marsha Forestin vuonna 1994 kehittämä luova suunnittelutyökalu, jota voidaan käyttää tulevaisuuden suunnitelmien kirkastamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja ongelmanratkaisuun.

Osallistujat tutustuvat PATH-kaavioihin joko yksin tai ryhmissä ja kirjaavat ylös ajatuksia tavoitteistaan.

Tavoitteet
  • Viisivuotissuunnitelma auttaa osallistujia jäsentämään tulevaisuuden tavoitteitaan ja suunnitelmiaan joko heidän oman elämänsä tai yhteiskunnallisen yrityksen liikeidean kannalta.
Materiaalit
Koulutuspäivä
Kolmas koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

1,5 tuntia

Menetelmä
  1. Harjoitus toteutetaan itsenäisesti. Jaa jokaiselle osallistujalle Oma polku -paperi (PATH-prosessikaavio).
  2. Pyydä osallistujia täyttämään kirjoittamaan polun kahdeksan askelmaa. Johdata osallistujia eteenpäin askel askeleelta alla olevien ohjeistusten mukaisesti.

Askelma 1: Sinun unelmasi

Rohkaise osallistujia unelmoimaan positiivisesta tulevaisuudesta. Pyydä heitä kirjoittamaan tai kuvittamaan tulevaisuuden visionsa Oma polku -monisteen kohtaan 1. Visio on se tila tulevaisuudessa, jossa unelma on toteutunut.

Askelma 2: Viiden vuoden tavoitteet

Pyydä osallistujia määrittelemään konkreettisia ja positiivisia tulevaisuuden tavoitteita, joiden he haluavat olevan totta viiden vuoden sisällä. Tavoitteiden tulisi olla sellaisia, että ne ohjaavat heitä Sinun unelmasi -kohtaan kirjattua tulevaisuuden visiota kohden. Ne voivat liittyä yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen tai muihin elämän tavoitteisiin

Askelma 3: Nykyhetki

Pyydä osallistujia kuvailemaan oma henkilökohtainen elämäntilanteensa tai yritysideansa tilanne yksityiskohtaisesti suhteessa tavoitteisiin. Osallistujien on hyvä huomioida asiat, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen tällä hetkellä, kuten perhetilanne, oma terveys, oma talous, jaksaminen ja muut velvollisuudet.

Askelma 4: Yhteyshenkilöt

Pyydä osallistujia miettimään henkilöitä, joiden tukea he tarvitsevat saavuttaakseen tavoitteensa, ja joihin he voivat olla yhteydessä. Henkilöt voivat olla heille jo entuudestaan tuttuja, mikä on hyvä lähtökohta jatkotyölle. Tähän kohtaan osallistujat miettivät myös, ketkä ihmiset muodostavat heidän tukiverkkonsa, joka auttaa ja tukee haastavissa tai yllättävissä tilanteissa.

Askelma 5: Osaamisen kehittäminen

Kohtaan 5 osallistujat kirjaavat tapoja, joilla voivat kehittää omaa osaamistaan. Muistuta heitä pitämään asettamansa tavoitteet (kohdassa 2) kirkkaana mielessään.

Askelma 6: Toimi! – Seuraavan vuoden aikana

Pyydä osallistujia laatimaan lista tärkeistä toimista, tapahtumista ja tavoitteista ensimmäiselle vuodelle. Huomaattehan, että 6. askelma on nuolen kärjessä.

Askelma 7: Toimi! – Seuraavan 1–3 kuukauden aikana

Pyydä osallistujia laatimaan lista tärkeistä toimista, tapahtumista ja tavoitteista seuraaville kolmelle kuukaudelle.

Askelma 8: Toimi! – Seuraavat askeleet

Pyydä osallistujia laatimaan lista tärkeistä toimista, tapahtumista ja tavoitteista, joihin he voivat tarttua heti seuraavien päivien ja viikkojen aikana päästäkseen edellisessä eli 7. askelmassa oleviin tavoitteisiin.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!