Leijonan kita
Yleistä

Harjoituksessa osallistujat esittelevät oman liikeideansa paikalle kutsutulle asiantuntijaraadille ja saavat ideasta palautetta sekä raadilta että toisiltaan.

Fasilitaattori voi pyytää paikalle raadin jäseniksi ulkopuolisia henkilöitä. Raadin jäseniksi voi pyytää esimerkiksi kolme ihmistä, joilla on bisnesvainua, ymmärrystä yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisesta ja halua kannustaa nuoria. Ulkopuolisen raadin puuttuessa koko muu ryhmä voi toimia raatina.

Tavoitteet
 • Osallistujat valmistelevat esityksen liikeideastaan ja hyödyntävät aiemmissa harjoituksissaan kartuttamaansa tietoa.
 • Osallistujat saavat asiantuntijapalautetta liikeideoistaan, mikä auttaa heitä kehittämään liiketoimintasuunnitelmiaan eteenpäin.
 • Osallistujien viestintä-, esiintymis- ja palautetaidot karttuvat.
Materiaalit
 • riittävän iso tila
 • esitysmateriaalia osallistujien tarpeiden mukaan (paperia ja kyniä, fläppitaulu ja tusseja, tietokone ja datatykki)
Koulutuspäivä
Kolmas koulutuspäivä
Harjoituksen kesto

2 tuntia

Menetelmä

Esityksen valmisteleminen

 1. Tarkoituksena on tehdä esitys omasta liikeideasta. Esitys tehdään yksin, pareittain tai pienryhmissä sen mukaan, mitä yritysideaa kukin edistää.
 2. Pyydä osallistujia valmistelemaan esitys liiketoimintasuunnitelmastaan. Muistuta heitä liiketoimintamallista, jonka he aiemmin ovat saaneet kotitehtäväksi. Pyydä heitä myös tarkastelemaan edellisen harjoituksen PATH-prosessia.

Voitte pitäytyä liiketoimintasuunnitelman rakenteessa ja suullisessa puheenvuorossa tai valita luovan esitystavan. Esitystapoja on lukuisia ja katto korkealla: roolipelit, väittelyt, diaesitykset, videoklipit, näytelmät. Valitkaa ryhmällenne sopivimmat. Voitte myös yhdistää erilaisia esitystapoja.

Esitystavasta riippumatta esityksen on hyvä vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä yritys tekee? Mikä sen yhteiskunnallinen tavoite on? Miten se vaikuttaa toiminnallaan johonkin yhteiskunnalliseen haasteeseen? Lisäksi voi kuvailla, millainen yritys on työpaikkana, miltä siellä näyttää, millaisia tuotteet tai palvelut ovat jne.

Leijonan kita

 1. Kutsu paikalle asiantuntijaraati tai muodosta raati koko ryhmästä. Osallistujat esittelevät liikeideansa, kukin vuorollaan. Kutakin liikeideaa vastaa yksi esitys. Ajankäyttö ja ryhmien kokoonpano riippuvat kehittelyssä olleiden yhteiskunnallisten aiheiden ja yritysideoiden lukumäärästä.
 2. Jokaisen esityksen jälkeen raatilaiset esittävät kysymyksiä ja haastavat esiintyjän tai ryhmän. Kannustava ja myönteinen ilmapiiri on tärkeää. Esiintyjän on syytä varautua vastaamaan kysymyksiin.
 3. Raatilaiset antavat positiivista ja rakentavaa palautetta jokaiselle ryhmälle tai osallistujalle. Palaute annetaan joko kirjallisesti tai suullisesti koko ryhmälle.
 4. Muut osallistujat seuraavat muiden esityksiä. Hekin voivat halutessaan kirjoittaa oman positiivisen palautteen muistiin paperille ja antaa sen myöhemmin esiintyjille.

Tulosta sivu

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!