Maailma muuttuu nykyään niin nopeasti, että moni suunnitelma on vanhentunut jo syntyessään. Muutoksen virtaan voi heittäytyä päätä pahkaa tai suunnitellusti ja harkiten. Liiketoimintasuunnitelma on se aineisto, joka tukenaan yritys pyrkii navigoimaan kohti tavoitteitaan.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne ohjaa systemaattisesti miettimään yritystoiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä. Se kannattaa tehdä huolella, vaikka tietäisikin, että todellisuudessa kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.

Liiketoimintasuunnitelmalla on monta tarkoitusta. Yrittäjälle liiketoimintasuunnitelma on työväline, jonka avulla voi tarkastella, toimiiko yritys sillä tavalla, kuten oli tarkoitus. Muille se puolestaan selventää sitä, mikä on yrityksen toiminnan tarkoitus. Rahoittajat arvioivat sen perusteella liiketoiminnan toteuttamiskelpoisuutta ja saavat siitä tarvittavat tiedot päätökseensä tukea tai olla tukematta yrityksen perustamista ja toimintaa. Myös perinteisessä yritysneuvonnassa annetaan tukea ja neuvoja yrityksen kehittämiseen pitkälti liiketoimintasuunnitelmaa apuna käyttäen.

Yrityksen perustamisvaiheessa tehtävä liiketoimintasuunnitelma kertoo liiketoimintallin käytännön toteutuksesta jäsennellysti ja selvästi.

Suunnitelman voi rakentaa vaikkapa liiketoimintasuunnitelma.com-palvelussa tai hyödyntää Suomen Uusyrityskeskusten alkavalle yrittäjälle suunnitellun perustamisoppaan ohjeita.

Pohdittavaa:

Ketä varten teet suunnitelman ja miksi?

  • Mikä informaatio on olennaista ja mitä päätöksiä haluat saada aikaan?
  • Minkä asioiden esille nostaminen edistää tai vaikeuttaa päätöksentekoa? Ota selvää, mikä on suunnitelman tulevalle hyödyntäjälle (oma tiimi, rahoittaja, kumppani) tärkeää ja räätälöi viestisi.

Liiketoimintasuunnitelmaan kirjoitetaan liiketoiminnan kannalta olennaisia tietoja.

Yhteiskunnallista yritystä perustava voi sisällyttää siihen myös tietoja yrityksen yhteiskunnalliseen missioon liittyvistä erityispiirteistä. Voit pohtia näitä alla olevien kysymysten avulla.

Yrityksen yhteiskunnallisen tehtävän ja liiketoiminnan välisen yhteyden selkiyttämiseksi on vastattavana isojakin kysymyksiä. Seuraavassa kysymykset on ryhmitelty yhdeksän kohdan kokonaisuudeksi. Meillä on idea! –koulutusaineistossa Kannattava yhteiskunnallinen liiketoiminta –harjoitus (19) pitää sisällään lisää kysymyksiä, joihin vastaaminen auttaa liiketoiminnan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

1. Liikeidean ja toimintaympäristön kuvaus

Mitä yhteiskunnallista vaikutusta tavoittelet? Kuka siitä hyötyy? Miten aiot saada vaikutuksen aikaan? Miten todennat vaikutuksen? Ketkä muut tavoittelevat samaa vaikutusta? Vastustaako joku sitä?

2. Osaamisen kuvaus

Millä taidoilla aiot saada tavoittelemasi yhteiskunnallisen vaikutuksen aikaan? Onko sinulla tähän erityistä koulutusta tai kokemusta?

3. Tuotteen tai palvelun kuvaus

Mitä teet käytännössä, että saat tavoittelemasi yhteiskunnallisen vaikutuksen aikaan? Kiinnitä huomiota tähän erityisesti, mikäli asiakas ja hyödynsaaja ovat eri tahoja. Tällöin siis yrityksesi myy jotain tuotetta tai palvelua ja rahoittaa siitä saatavilla tuotoilla toimenpiteitä, jotka tähtäävät varsinaiseen yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Riskinä voi olla, että käytät liikaa voimavaroja tuotantoon ja yhteiskunnallinen missio jää vähemmälle huomiolle. Hae sopiva tasapaino!

4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet

Kuka tarvitsee yhteiskunnallista ratkaisuasi? Ja miksi? Voitko kuvailla mahdollisimman tarkkaan henkilöitä, joita yritystoiminnallasi haluat auttaa? Toki liikeideasta riippuen yrityksen asiakkaana ja vaikutuksen kohteena voivat olla kuluttajat, toiset yritykset tai yhteisöt tai kunnat/valtio. Hyödyn voi saada myös persoonaton kohde, esimerkiksi luontoympäristö.

5. Toimiala ja kilpailutilanne

Tiedätkö muita, jotka ratkovat samaa yhteiskunnallista ongelmaa? Voisivatko kilpailijat olla mieluummin kumppaneita, joiden kanssa yhteistyössä saavutetaan laajempi yhteiskunnallinen vaikutus?

6. Markkinoiden laajuus ja kehitys

Kuinka laajalle haluat yrityksesi vaikuttavuuden ulottuvan? Onko tarjoamallesi ratkaisulle tarvetta? Entä onko tarve kasvava? Mistä tiedät, kun havaitsemasi yhteiskunnallinen ongelma on ratkaistu?

7. Markkinointi ja mainonta

Miten sisällytät yhteiskunnallisen viestisi markkinointiin ja mainontaan? Mille kohderyhmille viestisi on tärkeä? Missä muodossa viestisi tavoittaa yleisönsä parhaiten?

8. Riskit

Liittyykö yhteiskunnalliseen tehtävääsi erityisiä riskejä? Voivatko ne vaikeuttaa liiketoimintaa tai estää vaikutusten aikaansaamista? Mitä voit tehdä minimoidaksesi riskit?

9. Laskelmat

Onko olemassa tietoja tai laskelmia mahdollisista yhteiskunnallisista säästöistä, joita toimintasi voi saada aikaan?

Vinkki:

Suunnitelmat ovat avuksi yritystoiminnan kehittämisessä. Ne myös tarjoavat olennaisia tietoja kumppaneille ja rahoittajille päätöksentekoa varten. Älä kuitenkaan hautaudu suunnitelmien suohon. Saata suunnitelma elämään ja muuta suuntaa rohkeasti tarvittaessa!

AINO ELINA MUHONEN
KTM, COACH
KASVUHUONE OSUUSKUNTA

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!