Kiinnostus yhteiskunnallista yritystoimintaa kohtaan kasvaa koko ajan. Maailma suorastaan rakastaa tarinoita yhteisen hyvän eteen työskentelevistä yrittäjistä, joiden päämääränä on poistaa tai lievittää yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä ongelmia. Mistä oikein on kysymys?

Yhteistä hyvää tuottavia yrityksiä on aina ollut paljon. Viimeisten vuosikymmenien aikana niitä on kuitenkin syntynyt huomattavasti enemmän ja ne ovat organisoidumpia. Niiden suosio muutoksen voimana ja uusien mahdollisuuksien tarjoajana on kovassa nousussa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Vaikka kansalaisten mobilisoituminen yhteisten asioiden ajamiseksi on vanha ilmiö, yritystoiminnan kautta vaikuttamisessa on runsaasti uudenlaisia aineksia:

  1. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta on monipuolisempaa ja globaalissa mittakaavassa vaikuttavampaa kuin koskaan ennen.
  2. Yhä useampi yritys ratkoo ongelmia systemaattisemmin sen sijaan, että ne vain paikkailisivat ongelmien aiheuttamia vahinkoja.
  3. Yritykset ovat paremmin verkostoituneita keskenään ja muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten tutkijoiden, julkisen sektorin ja kansalaistoimijoiden kanssa.
  4. Yrittäjähenkisyys, monipuolinen yhteistyö ja kilpailun myötä lisääntynyt paine saavuttaa tavoitteita tuovat kansalaisvaikuttamisen piiriin uusia tekijöitä ja toimintatapoja.
  5. Yhteiskunnallisten yritysten saama myönteinen huomio kannustaa muitakin yrityksiä petraamaan omaa yritysvastuutaan.

Yhteiskunnallisista yrityksistä puhutaan jo kansainvälisenä liikkeenä. Miksi yhteiskunnallisen yrittämisen ympärille on kehittynyt niin paljon kuhinaa?

Historian näkökulmasta ihmisillä on entistä enemmän vapautta, tietoa, terveyttä, aikaa, rahaa ja sosiaalista liikkumavaraa ryhtyä yhteiskunnallisiksi yrittäjiksi.

Moni meistä tunnistaa oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin tiellä olevia esteitä. Olemme tietoisia terveysriskeistä, ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön uusiutumiskyvyn ylittävästä luonnonvarojen riistosta osittain sen ansiosta, että internet on mullistanut tiedon välittämisen. Miljardeilla ihmisillä on mahdollisuus hankkia laaja ymmärrys maailman menosta. Samaisten tietoteknisten edistysharppausten johdosta ihmiset voivat entistä tehokkaammin järjestäytyä toimimaan ongelmien poistamiseksi.

Vaikka yhteiskunnallinen yrittäjyys yhdistetään herkästi sosiaali- ja terveyssektoriin, liiketoimintaa voi kuitenkin kehittyä minkä tahansa mahdollisuuden tai yhteiskunnallisen epäkohdan ympärille. Yhteiskunnallisia yrityksiä syntyy lähes kaikilla aloilla vähittäiskaupasta teknisten sovellusten suunnittelun kautta energiantuotantoon. Yritykset voivat olla suuria tai pieniä, ja niiden toiminta voi olla paikallista, maanlaajuista tai kansainvälistä. Paikallisiin haasteisiin vastaavat yritysideat voivat hyvinkin kasvaa ulos pienen mittakaavan lähtötilanteesta, ja muiden ihmisten tuki avartaa yrityksen toimintaympäristön laajemmaksi.

Loistaville yhteiskunnallisesti vaikuttaville liikeideoille on jatkuvasti tarvetta ja kysyntää. Myös tuotteiden ja palveluiden eettisyys kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän ja yritykset saavat eettisyydestä kilpailuetua. 

Pauliina Liukkonen
Projektipäällikkö
Setlementtiliitto

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!