Alussa on aina idea. Tai useampi. Liikeideat on tehty jalostettavaksi, sillä harva yritys menestyy alkuperäisideallaan. Ideat kohtaavat myös kilpailua, joten ne kannattaa kasvattaa vahvalta pohjalta.

Liikeidea kiteyttää tuotteet tai palvelut, asiakkaat sekä tuotantotavan. Yhteiskunnallisen yrityksen liikeideasta ilmenee, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia yritys tuottaa. Tämän lisäksi se sisältää tiedon siitä, keihin tai mihin toiminnan aikaansaamat vaikutukset kohdistuvat. Yrityksen varsinainen asiakas ja hyödynsaaja voivat olla yksi ja sama taho tai ryhmä. Hyödynsaajina voi olla myös muita kuin ensisijaisia asiakkaita, kuten joku tietty ihmisryhmä, luonto tai tulevaisuuden sukupolvet. Liikeidea kertoo myös sen, millä tavalla vaikutukset saadaan aikaan. Jo liikeideointi vaiheessa on hyvä pohtia sekin, miten varmistetaan, että yrityksen tavoittelemat yhteiskunnalliset muutokset ovat juuri yrityksen toiminnan ansiota.

Liikeideointi on tärkeä vaihe, sillä oma aika ja energia on hyödyllisintä suunnata elinkelpoisen idean eteenpäin viemiseen. Käytännössä se tarkoittaa ankaraa pohdintaa ja moniin kysymyksiin vastaamista ennen yritystoiminnan yksityiskohtien suunnitteluun sukeltamista. Idea kertoo johdonmukaisella ja innostavalla tavalla:

Mitä?
Kenelle?
Miten?

Mitä yritys tekee? Minkä ongelman se ratkaisee? Kenen tarpeita se ihan oikeasti palvelee? Miten toiminta ja tarve kohtaavat?

Asiakassuhteissa ja positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten tuottamisessa onnistuminen on menestyvän yhteiskunnallisen yrityksen mitta. Kenelle? -kysymys on siis pidettävä suunnittelun keskiössä alusta loppuun saakka.

Kun kehität liikeideaasi, pidä mielesi avarana, etsi tietoa eri lähteistä, kysy, hulluttele! Ideoita tarvitaan paljon, jotta joukosta jalostuu se ensimmäinen helmi, jolla pääset liikkeelle.

Suunnittelun pohjaksi siilikonsepti

Osa ideoista karkaa tuulen mukana, toisissa on sitä jotain, joka saa jo idean tuntumaan vahvasti toteuttamiskelpoiselta. Omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien selkiyttäminen auttaa rakentamaan ideoille vakaata pohjaa. ”Siilikonsepti” rajaa ideointia sinulle ja yritystoiminnan menestykselle tärkeisiin tekijöihin. Sen avulla voi tutkailla erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää varsinaisia liikeideoita.

Siilikonseptissa on kolme osaa:

 1. Intohimo. Minkä yhteiskunnallisen haasteen ratkaiseminen on intohimosi? Minkä yhteiskunnallisen mission tavoittelu innostaa sinua nousemaan sängystä joka aamu?
 2. Taidot. Missä olet tai voit olla maailman paras?
 3. Tuotot. Mistä joku on valmis maksamaan?

Intohimo kytkeytyy yrityksen yhteiskunnalliseen tehtävään eli missioon. Taidot liittyvät yrityksen henkilöstön osaamiseen ja kykyihin sekä muuhun keskeiseen osaamispääomaan. Tuotot puolestaan kertovat asiakkaiden todellisista tarpeista ja yrityksen tulevien asiakkaiden halusta maksaa niiden tarpeiden tyydyttämisestä.

Siilikonseptin (The Hedgehog Concept) lanseerasi Jim Collins 2001 teoksessaan Good to Great.  Siili viittaa ympyröiden keskiöön, jossa intohimo, taidot ja tuotot kohtaavat. Siilillä on loistava taito suojata itsensä käpertymällä piikkipalloksi. Samoin yrityksen on menestyäkseen löydettävä vahva ytimensä johon keskitytään.

Kukaan ei voi olla täysin varma siitä, onko jostain ideasta menestyväksi liiketoiminnaksi. Todennäköisyys kantavan idean löytymiseen ja kannattavaksi hioutumiseen kuitenkin kasvaa, kun ottaa huomioon muutaman seikan.

Toimiva liikeidea:

 • kytkeytyy vahvasti yhteiskunnallisiin tavoitteisiisi (intohimo) 
 • vastaa sekä yhteiskunnalliseen tarpeeseen että asiakkaiden tarpeisiin
 • on kilpailukykyinen (esim. hinnaltaan, laadultaan tai palvelultaan parempi kuin kilpailevat toteutustavat)
 • nojaa omiin vahvuuksiin
 • perustuu realistisiin oletuksiin toimintaympäristöstä
 • saa tukea uskottavasta liiketoimintamallinnuksesta 
 • sisältää vain hallittavissa olevia riskejä
 • mahdollistaa kasvun (sekä taloudellisen että yhteiskunnallisten vaikutusten)
 • on mahdollista toteuttaa aluksi pienimuotoisesti. 

Ideoiden määrää voi karsia kaavalla 100>50>25>10>5. Viiden parhaimman idean kantavuutta kannattaa testata mahdollisimman monen ihmisen kanssa neuvoja ja palautetta saadaksesi. Lannistavaa puhetta ei tarvitse kuunnella. Korjausliikkeet ovat olennainen osa idean hiontaa.

Kun palaset ovat sopivasti olleet kohdillaan ja aika on ollut oikea, mitä uskomattomimmista aihioista on syntynyt lopulta yrittäjän päämäärätietoisuuden ja työn avulla menestyvää liiketoimintaa. Oma innostus vie jo pitkälle!

Vinkki:

Verkostoidu ahkerasti muiden yhteiskunnallisten yrittäjien kanssa. Etsi neuvojiksi ja ideoiden sparraajiksi sellaisia ihmisiä tai tahoja, joilla on kiinnostusta ja osaamista juuri yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Perinteinen yritysneuvonta ei välttämättä vielä tunne liiketoimintamallia ja sen erityispiirteitä riittävästi osatakseen arvioida ideoidesi toteuttamiskelpoisuutta käytännössä. Onneksi kokemustakin jo Suomesta löytyy!

Tässä sinulle tahoja, mistä voit saada lisää oppia yrittäjän polullesi!

Impactor
Kasvuhuone
Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö
Arvoliitto
Säätiötilipalvelu
Demos Helsinki
Owal Group
Uusia Network

AINO ELINA MUHONEN
KTM, COACH
KASVUHUONE OSUUSKUNTA

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!