Yhteiskunnallisilla yrityksillä on oma merkki. Merkin saaneet yritykset harjoittavat vastuullista liiketoimintaa, jonka ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yrityksille merkin hankkiminen voi olla sekä keino brändäytyä että saada näkyvyyttä samanlaiselta arvopohjalta ponnistavien yrityksien kanssa.

Yhteiskunnallinen yritys merkki auttaa yhteiskunnallista yritystä erottautumaan yrityskentän muista toimijoista kertomalla yrityksen soveltavan Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia. Merkkiä voi anoa Suomalaisen työn liitosta. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta myöntää Yhteiskunnallinen yritys –merkin yrityksille, jotka täyttävät sen määrittelemät kriteerit ja tunnusmerkit. Se myönnetään pääsääntöisesti vasta ensimmäisen tilikautensa päättäneille yrityksille.

Mikäli merkki kiinnostaa, kannattaa jo perustamisvaiheessa huomioida seuraavat asiat:

 • Yrityksen pääkonttorin tulee olla Suomessa
 • Perustamisasiakirjoista tulee käydä ilmi,
  • että yritystoiminnan ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen
  • yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti. 

Vinkki:

Säätiöissä ja yhdistyksissä edellä mainitut perustamisasiakirjoja koskevat kriteerit täyttyvät sellaisenaan. Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin ja osuuskunnan sääntöihin edellä kuvatut asiat täytyy erikseen selkeästi kirjata. Patentti- ja rekisterihallitus viime kädessä hyväksyy tai hylkää perustamisasiakirjat, joten niiden laatimisessa kannattaa kysyä etukäteenkin jo neuvoja!

 • Merkki myönnetään yrityksille, jotka harjoittavat vastuullista, avointa ja läpinäkyvää liiketoimintaa. 
  • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sen mittaaminen toiminnan alusta saakka on hyvä tapa osoittaa toiminnan vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä käytännössä. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen ja henkilöstön omistajuus yrityksessä tulkitaan myös merkin myöntämisen kannalta hyväksi asiaksi.
 • Hakijan yhteisömuoto ei ole merkitsevä, vaan se, harjoittaako hakija nimenomaan liiketoimintaa. 
  • Esimerkiksi yhdistys, jolla on selvää palveluliiketoimintaa, voi saada merkin tälle kyseiselle osalle toimintaa. 
 • Merkkiä ei yleensä myönnetä, mikäli toimintaa on rahoitettu enimmäkseen hankerahoituksella eikä palveluiden tai tuotteiden myynnillä.

Tutustu Yhteiskunnallinen yritys –merkkiin ja sen saaneisiin yrityksiin Suomalaisen Työn Liiton verkkosivuilla.

AINO ELINA MUHONEN
KTM, COACH
KASVUHUONE OSUUSKUNTA

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!