Yksikään yritys ei menesty paperilla. Mieluummin ennemmin kuin myöhemmin tulee yrittäjän tehdä yrityksen perustamiseen liittyvät päätökset ja alkaa toteuttaa liiketoimintaa käytännössä.

Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen etenee hyvin samaan tapaan kuin minkä tahansa muunkin yrityksen. Ohjeet eri vaiheisiin sisältää mm. Suomen Uusyrityskeskusten Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. Liikeidean, liiketoimintasuunnitelman, rahoitus-, kannattavuus-, ja myyntilaskelmien ja yritystoiminnan luvanvaraisuusselvitysten sekä rahoituksen järjestämisen jälkeen viimeistään valitaan yritysmuoto, valmistellaan perustamisasiakirjat, tehdään perustamisilmoitus, otetaan tarvittavat vakuutukset ja järjestetään kirjanpito.

Yhteiskunnallisen yrityksen erityispiirteet huomioidaan osana tätä prosessia. Kun laadit perustamisasiakirjoja, pohdi ja päätä seuraavat asiat:

Omistajat

Monimuotoinen omistajuus on tyypillistä. Monet eri tahot ovat kiinnostuneita ja voivat hyötyä yrityksen yhteiskunnallisesta missiosta ja toiminnan positiivisista vaikutuksista. Näistä jotkut saattavat olla halukkaita myös rahoittamaan yritystä ja omistamaan osan siitä.

Omistajapohja on usein jokin yhdistelmä julkisen sektorin toimijoita (esim. kunnat), kolmannen sektorin organisaatioita (esim. toimialan pienet ja suuret järjestöt), yrityksiä (yhtenäiset intressit) sekä yksityishenkilöitä (yhteinen arvopohja). Erilaisten omistajatahojen pohtiminen ja mukaan innostaminen saattaa kannattaa, sillä vahva omistajuus on yritykselle usein selkeä kilpailuetu. Avoimuus ja läpinäkyvyys myös omistuksen suhteen vahvistavat hyvää hallinnointitapaa.

Mitkä eri tahot jakavat sinun kiinnostuksesi valitsemasi yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen? Tästä joukosta saattaa löytyä kumppanuuden lisäksi yllättävän hyvää ja vahvaa omistautumista ja tukea rinnallesi. Huomioi kuitenkin myös se, että erilaisilla toimijoilla voi olla myös hyvinkin erilaiset informaatio- ja ohjaustarpeet ja tämä voi vaikuttaa mm. siihen minkä yritysmuodon voit valita.

Yritysmuoto

Suomessa ei ole yhteiskunnalliselle yritykselle omaa yritysmuotoa. Mikä tahansa yhteisömuoto – toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai rekisteröidyn yhdistyksen palvelutoimintaosuus – voi halutessaan profiloitua yhteiskunnalliseksi yritykseksi mikäli yhteiskunnallisen yrityksen erityispiirteet täyttyvät. Yritysmuodoista voi valita sen, joka sopii oman liikeidean toteuttamiseen parhaiten. Joskus halutun yhteiskunnallisen vaikutuksen aikaan saamisessa tehokkainta voi olla hyödyntää useamman eri yhteisömuodon yhdistelmää (esim. yhdistys + osakeyhtiö).

Mikä yritysmuoto soveltuu sinun liikeideasi toteuttamiseen parhaiten? Tutustu huolella eri yhteisömuotojen omistajuus-, vastuu- ja riskinäkökulmiin ja valitse rohkeasti.

Toimiala

Yhteiskunnallisilla yrityksillä ei ole erityisiä toimialarajoituksia. Toimiala määrittyy osaamisesi ja kiinnostuksesi pohjalta. Selkeästi epäeettiset toiminnot voidaan laskea kuitenkin pois – käytä maalaisjärkeäsi.

Millä toimialalla sinun ja kumppaneidesi vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa? Keskity ydinosaamiseesi ja oman toimialasi sisällä. Uudet liiketoimintamallit myös rikkovat perinteisten toimialojen rajoja. Luo uutta rohkeasti!

Toiminnan tarkoitus ja missio

Toiminnan tavoitteet ja laajuus vaihtelevat paikallisesta pienyrittämisen raameista globaaleihin mittoihin saakka.

Kuinka laajaa yhteiskunnallista vaikutusta tavoittelet? Riittääkö, että muutaman lähipiirin ihmisen hyvinvointi kohenee vai haluatko olla ratkaisemassa vaikkapa miljoonien ihmisten terveyshaasteita? Miten kirjaat toiminnan tavoitteet perustamisasiakirjoihin?

Voitonjako

Yhteiskunnallinen yritys ohjaa tyypillisesti suuren osan yritystoiminnan tuotoista yhteiskunnallisen missionsa edistämiseen.  Yhteiskunnallinen yritys –merkin haltijoiden on esimerkiksi suunnattava yli 50% voitoistaan yhteiskunnalliseen hyvään. Tämän voi tehdä kahdella tapaa. Joko kehittämällä omaa yritystä entistä vaikuttavammaksi, edellyttäen että omalla toiminnalla on suoria yhteiskunnallisia hyötyjä, tai suuntaamalla voittoja sen yhteiskunnallisen tavoitteen mukaiseen toimintaan. Jälkimmäisenä vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi varojen kohdentaminen jonkin yleishyödyllisen yhdistyksen työhön.

Kuinka suuren osan voitoista ohjaat yhteiskunnalliseen tehtävään? Toteutuuko se oman toiminnan rahoittamisen kautta vai kenties ohjaamalla voittovarat jonkin toisen organisaation käyttöön? Millaisia periaatteita yrityksellä on voitonjakoon eri omistajien suhteen? 

AINO ELINA MUHONEN
KTM, COACH
KASVUHUONE OSUUSKUNTA

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!