Positiivisten vaikutusten tuottaminen ja levittäminen on yhteiskunnallisten yritysten tärkeimpiä tavoitteita. Yrityksen arjen pyörittäminen tempaisee mukaansa, mutta asiakkaat, rahoittajat, työntekijät ja hyödynsaajat ovat kiinnostuneita siitä miten yhteiskunnallinen yritys toimii ja mitä se saa aikaan. Arviointi auttaa myös yritystä itseään seuraamaan, kuinka se vaikuttaa ympäröiviin ihmisiin ja luontoon.

Yhteiskunnalliset vaikutukset voi sanaparina kuulostaa joltain sellaiselta jonka kanssa pienellä, aloittelevalla yrityksellä ei ole mitään tekemistä. Yhteiskunnallisia vaikutuksia voi kuitenkin tuottaa yhtä lailla oman kaupunginosan tai kylän harrastusmahdollisuuksia parantamalla, tavaroiden uudelleenkäyttöä tehostamalla, kehittämällä tapoja tuoda taidetta ja itse luomisen riemua vaikeavammaisten elämään tai koodaamalla kotimaastaan pakenevia ihmisiä auttavia sovelluksia.

Vaikutusten arvioinnissa on pohjimmiltaan kyse siitä, että yritys saavuttaa yhteiskunnalliset tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti ilman, että ongelmia ratkoessaan se aiheuttaa niitä lisää jossakin muualla. Toiminnan laajempi merkitys selviää arvioimalla yrityksen taloudellisen tuloksen lisäksi sen sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristövaikutuksia.

Lisäkannuste vaikutusten arviointiin on, että kyse on liiketoiminnasta: Ongelman ratkaisu ei riitä, vaan joku on saatava maksamaan siitä. Yritysten toimintatapojen ja tuotteiden eettisyys kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän ja kulutusvalintoja tehdään sen mukaan. Moni asiakas haluaa olla enemmän kuin kuluttaja tai maksaja. Kun asiakas tietää, että ostoksen ansiosta ihmisten elämänlaatu kohenee tai ympäristön kuormitus vähenee, hän todennäköisesti kertoo yrityksestä hyvää eteenpäin ja tukee toimintaa jatkossakin.

Vaikutusten renkaat

Oman toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottelun voi aloittaa ajattelemalla esimerkiksi vedessä leviäviä renkaita: Kun veteen heittää esineen, veden pintaan muodostuu osuman voimasta renkaita. Jos niiden leviämistä jää seuraamaan, voi huomata renkaiden haipuvan sitä mukaa mitä pidemmälle ne kulkevat.

Näin tapahtuu myös, kun jonkun ihmisen elämän suuntaa yritetään muuttaa. Esimerkiksi koulusta putoamassa olevan nuoren koulumenestys ja käyttäytyminen vaikuttaa hänen vanhempien jaksamiseen, kaveripiiriin ja luokan oppimisrauhaan. Nuoren omaan elämään koulutuksella on vuosikymmenien päähän ulottuvia seurauksia. Koulupudokkaita auttavan toiminnan liikkeelle sysäämät vaikutusten ketjut lähtevät leviämään kuin renkaat vedessä.

Renkaiden syntymiseen vaikuttavat monet muutkin asiat kuin veteen heitetty esine: Onko vesi avomerta vai pieni lampi?  Kuka muu aiheuttaa laineita; meneekö ohitse laivoja tai onko vesistö tuulinen? Ihan samoin tuon nuoren elämään vaikuttavat monet asiat.

Erilaiset esineet myös saavat aikaan erikokoisia aaltoja ja jättävät omanlaisensa jäljen ympäristöön. Untuvalla, kivellä ja uudenvuoden tinalla on hyvin erilainen vaikutus. Kevyt ja elegantti untuva jää kellumaan aiheuttamatta kovinkaan kummoisia värähtelyitä. Oikealla tavalla viskattuna kivi voi pomppia pinnalla muutaman kerran ja lähettää useita rengaskuvioita liikkeelle. Sulana veteen päätyvä tina uppoaa ja jähmettyy nopeasti. Jonkin ajan kuluttua se alkaa vapauttaa haitallista lyijyä ympäristöönsä.

Mitä isompaan vesistöön tähtää, ja mitä pidemmälle haluaa toiminnan vaikutusrenkaita seurata, sitä korkeammaksi vaikeuskerroin nousee.

Kristallisoi päämääräsi

Jotta voit kuvata toimintasi vaikutuksia ja kertoa niistä eteenpäin, vaikutustavoitteesi on oltava kirkas. Vaikutusten arviointi kannattaa aloittaa laatimalla lista niistä yhteisöistä ja ihmisistä, joiden elämää haluaa muuttaa.

Lööpit kirkuvat päivittäin inhimillisistä tragedioista: Kymmenet tuhannet nuoret tippuvat työelämästä ja koulutuksesta – lue Maijan tarina! Ennätysmäärä kuutteja kuollut lumettomille rannoille – ilmastonmuutos syypää?  Joka viides sotaa paennut on korkeakoulutettu, Suomessa joutuu silti kortistoon!

Yhteiskunnallisten yritysten toiminta tuottaa selviytymistarinoita ja antaa ainekset positiivisiin lööppeihin.  Syyriasta paennut Ahmed pelastaa nyt henkiä leikkaussalissa Suomessa. Maahanmuuttajille töitä välittävä yritys auttoi alkuun.

Nyt on sinun vuorosi! Osaatko kertoa ytimekkäästi millaisia ongelmia yrityksesi ratkoo? Ovatko hyödynsaajiasi koulunsa keskeyttäneet kainuulaistytöt, saimaannorpat vai Nairobin slummeissa asuvat yksinhuoltajaäidit?

Kun tiedät, mitä haluat yritystoiminnallasi saavuttaa, kiteytä se kristallinkirkkaaksi päämääräksi.

  1. Muotoile positiivinen lööppi, joka kuvaa yrityksesi aikaansaamaa muutosta.
  2. Mieti lööpille alaotsikko, joka kertoo roolistasi vielä tarkemmin. Kerro alaotsikossa, mistä sinun yrityksesi tunnetaan.

"Maija opiskelee nyt unelma-ammattiinsa! Uusi oppimissovellus palautti nuorten kadoksissa olleen opiskelumotivaation."

"Norppien pesintä onnistui ennätyksellisen hyvin! Kuutit kelpuuttivat suomalaiskeksinnön suojakseen."

Vaikka tavoitteesi olisi kaupunkikulttuurin vireyttäminen, ruokahävikin vähentäminen tai ympäristönsuojelu, koeta päästä kiinni oikeisiin ihmisiin, konkretiaan ja numeroihin. Kerro kuinka paljon hyödynsaajia on: kuinka montaa pystyt auttamaan ja kuinka monen muun ihmisen elämään he omassa arjessaan vaikuttavat, joko hyvässä tai pahassa?

Tavoitteesi kirkastuttua on tärkeää selvittää ja kertoa, kuinka laajalle alueelle toimintasi aiheuttamat vaikutusrenkaat leviävät.

Yhteiskunnallinen hyöty voi syntyä liiketoiminnan eri vaiheissa

Yritys voi tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä monessa kohtaa liiketoimintaansa. Ostaako se esimerkiksi siipiään kokeilevilta käsityöläisiltä tai paikallisilta luomuviljelijöiltä heidän tuotteitaan eteenpäin myytäväksi? Luoko se vammaisille kiinnostavia työpaikkoja tai pyöriikö tuotanto ympäristöystävällisellä energialla ja materiaalihävikin minimoiden? Muuttavatko yrityksen tuotteet tai palvelut maailmaa parempaan suuntaan? Kenties yritys käyttää voittonsa esimerkiksi nuorten päihdekuntoutuksen tukemiseen?
Yritys voi toteuttaa yhteiskunnallista tavoitettaan panosten, prosessin, lopputuotteen tai palvelun sekä voitonjaon kautta.

Vaikuttava panos

Yritys tuottaa yhteiskunnallista hyvää ostamalla esimerkiksi raaka-aineita tai valmiiksi jalostettuja tuotteita sellaisilta ihmisiltä, joille kumppanuus tarjoaa erityistä hyötyä. Esimerkiksi designyritysten Mifukon ja Tikaun liiketoimintaan kuuluu heikossa asemassa olevien ihmisten työllistäminen kehitysmaissa. Ne ostavat heidän tekemiään tuotteita reiluin ehdoin ja myyvät niitä länsimaiden markkinoilla.

Vaikuttava prosessi

Yhteiskunnallinen hyöty syntyy tuotantoprosessissa. Näin vaikuttaa vaikkapa pitkäaikaistyöttömiä työllistävä hävikkiruokaravintola Waste to Taste. Yritys on myös esimerkki siitä, että hyvää voi tuottaa liiketoiminnan monissa eri vaiheissa; hyödyntämällä hävikkiruokaa aterioidensa valmistuksessa se vähentää raaka-aineiden tuottamisen ja ruokajätteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, eli vaikuttaa myös panoksia ostaessaan.

Vaikuttava lopputuote tai palvelu

Tämä on yleinen yhteiskunnallisen yrityksen tapa vaikuttaa. Suomessa palvelunsa kautta vaikuttaa esimerkiksi sopivan psykoterapeutin löytämistä helpottava Minduu. Varsin vaikuttava lopputuote on myös tuulienergiaa tuottavalla Lumituuli Oy:llä. Tuhansien asiakkaidensa omistama yritys on tuulienergian tuottaja ja edistäjä.

Vaikuttava voitto

Yritys käyttää liikevoittonsa edistääkseen yhteiskunnallisen tavoitteensa toteutumista. Näin toimii esimerkiksi Lasten Päivän Säätiö, joka omistaa huvipuisto Linnanmäen. Säätiö kerää varoja lastensuojelutyöhön huvipuistoa pyörittämällä ja jakaa vuosittain miljoonia euroja kuudelle huvipuiston perustaneelle lastensuojelujärjestölle.

Vaikka vaikutusten arvioinnissa kannattaa keskittyä juuri siihen liiketoiminnan kohtaan, joka tuottaa eniten hyötyä, yritykset vaikuttavat ympäristöönsä kaikissa toimintansa vaiheissa. Yhteiskunnallinen yritys ei esimerkiksi voi jättää alihankintaketjujensa toimia muiden huoleksi. Tavoite on ratkoa ongelmia aiheuttamatta niitä lisää muualla!

Kestävästä kehityksestä paljon kirjoittanut John Elkington loi 1990-luvulla niin sanotun kolmoistilinpäätöksen mallin. Yritys ilmoittaa kolmoistilinpäätöksessä tuloksensa ja varallisuusasemansa lisäksi toiminnan sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset. Kun sinulla alkaa olla riittävästi tietoa ja todistusaineistoa yrityksesi laajemmista vaikutuksista, kolmoistilinpäätös on yksi hyvä tapa kertoa yritystoimintasi vastuullisuudesta.

SAILA TYKKYLÄINEN
NUOREMPI TUTKIJA, LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
YRITTÄJÄ, VAIKUTTAVA YRITYS

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!