Mikä lopulta muuttui? Olitko se sinä? Oikeassa elämässä on lähes mahdotonta jäljittää muutoksen liikkeellepanevaa toimintaa. Tutkittu tieto auttaa todentamaan yritystoiminnan vaikutuksia.

Vaikutusten todentaminen tarkoittaa vaikutusmallin testaamista ja oikeaksi todistamista. Sen avulla varmistutaan siitä, tapahtuvatko tavoitellut muutokset.

Vaikutusten todentaminen ja mittaaminen on iso urakka. Ennen siihen ryhtymistä kannattaa mittaamisen tavoitteet rajata tarkasti ja valita vaikutusmallista vain kaikkein tärkeimmät muutokset, joiden toteutumista tarkastelee.

Jos yritys haluaa vakuuttaa vaikkapa asiakkaan, sijoittajan tai tärkeän yhteistyökumppanin, on hyvä selvittää, mitä tietoa he tarvitsevat. Heidät voi myös haastaa mukaan arvioinnin suunnitteluun ja tekemiseen, esimerkiksi hyvien mittareiden valitsemiseen. Oman toiminnan kehittämisen kannalta työntekijät, hyödynsaajat ja heidän lähipiirinsä ovat tärkeimpiä tiedonlähteitä ja -arvioijia.

Vaikutusten todentamisessa on kolme kriittistä kohtaa: mittareiden valitseminen, tiedonkeruu ja tiedon analysointi. Näitä asioita kannattaa miettiä jo vaikuttavuusmallia kootessaan. Yksinkertaista, luotettavaan tutkimukseen perustuvaa vaikutusmallia on helpoin seurata.

Varaudu henkisesti kolmeen hankalaan kohtaan, jotka ovat aiheuttavat aina harmaita hiuksia.

  1. Asioiden syy-seuraussuhteiden todistaminen. Jotta voit esittää, että yrityksesi toiminta muuttaa maailmaa, täytyy tekojen ja muutoksen välillä olla selvä yhteys. Siksi muutoksen täytyy todistettavasti tapahtua toiminnan jälkeen, ja toisenlaisen toiminnan pitäisi puolestaan saada aikaan erilainen muutos. Tärkeimpien syy-seuraussuhteiden tueksi kannattaa yrittää löytää todisteita olemassa olevasta tutkimustiedosta.
  2. Mikä aiheutti muutoksen ja oliko se kaikkien kannalta hyvä? Hyödynsaajien elämä voi muuttua joka tapauksessa ja muutosten taustalla olla lukuisia syitä: Vaikutusketju-esimerkissä otettiin huomioon tutkimustieto, jonka mukaan 60% syrjäytymisvaarassa olevista nuorista pääsee viiden vuoden sisällä pois tilanteesta. Lisäksi kerrottiin, että osaa nuorista auttoivat muutkin. Rehtiin vaikutusten arviointiin kuuluu myös negatiivisten vaikutusten arvioiminen. Toiminta saattaa lisätä kustannuksia jossakin muualla tai vaikuttaa jonkun toisen ongelman pahenemiseen.
  3. Kustannusvaikutukset. Yhteiskunnallinen yritys, joka toiminnallaan säästää julkista rahaa, haluaa todennäköisesti myös kertoa vaikutuksistaan rahamäärissä. Jos oletuksena on, että toiminta pienentää valtion sosiaaliturvakustannuksia tai kasvattaa verotuloja, kannattaa omat arviot tarkistuttaa myös valistuneella ulkopuolisella.

Apua kannattaa kysyä alan tutkijoilta ja koettaa houkutella heitä mukaan. Tutkijat ja muut asiantuntijat näkevät nopeasti vaikutusmallien, tiedonkeruusuunnitelmien ja rahallistettujen vaikutusten heikot kohdat. He myös pystyvät opastamaan tärkeän tiedon luo. Opiskelijoita ohjaavien henkilöiden kautta saattaa löytyä opinnäytetyön tekijöitä auttamaan tiedonkeruun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pohjimmiltaan yrityksen vaikutusten arvioinnissa on kyse hyvän tiedonkeruun ja analysoinnin periaatteiden hallitsemisesta. Aiheesta on kirjoitettu hyllykilometreittäin oppaita, mutta alla on joitakin huomionarvoisia seikkoja käynnistelyyn:

Mitä tietoa sinulla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneilla jo on? Miten olemassa olevaa tietoa voi käyttää ja mitä sen perusteella päätellä?

  • Onko aiheesta tehty laadukasta tutkimusta? Ota hyvistä tutkimuksista mallia kysymyksiin, joihin haet vastauksia.
  • Onnistuuko hyödynsaajien tavoittaminen ennen kuin he tulevat mukaan toimintaan? Jos pystyt kartoittamaan heidän tilanteensa ennen toimintaa, sen aikana ja sen jälkeen, saat seurattua muuttuuko mikään.
  • Voit kokeilla valitsemaasi tapaa kerätä tietoa vaikuttavuudesta pienemmällä porukalla ja samalla kokeilla, onko tapasi kerätä arvioitavaa tietoa toimiva.

Maailma ei ole täydellinen eikä sellaiseksi muutu, vaikka kuinka tutkisit. Vaikuttavuuden arvioinnissa niin kuin yrittäjänä olemisessakin täytyy mennä omien voimavarojen mukaan.

SAILA TYKKYLÄINEN
NUOREMPI TUTKIJA, LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
YRITTÄJÄ, VAIKUTTAVA YRITYS

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!