Yritysvastuuta vai yhteiskunnallista yrittäjyyttä? Eettiset käytänteet ja yritysvastuu alkavat olla perusvaatimuksia lähes kaikessa liiketoiminnassa. Yritysvastuussa on paljon samoja piirteitä kuin yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä.

Vastuullinen yritys:

Moni yksityisomistuksessa oleva yritys haluaa toimia ekologisesti tai yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Jotkut myös lahjoittavat voittojaan hyväntekeväisyystarkoituksiin.

Yritysvastuu on termi, joka sisältää yrityksen sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vastuun. Vastuullisen yrityksen toiminnassa maksimoidaan myönteiset vaikutukset muillekin kuin omistajille ja samalla minimoidaan kielteiset vaikutukset ympäristöön. Vastuullinen yritystoiminta on samanaikaisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa.

Mikäli yrityksen ensisijaisena tarkoituksena on luoda varallisuutta omistajilleen, niiden ei katsota olevan yhteiskunnallisia yrityksiä.  Tällöin liiketoimintaan sisältyy yhteiskunnallisesti tai ekologisesti eettisiä toimia, mutta voittojen ja varallisuuden omistajina ovat viime kädessä yksilöt tai osakkaat.

Yhteiskunnallinen yritys:

Yhteiskunnallinen yritys on terminä melko uusi, mutta sen juuret ovat yhteisöllisen talouden arvomaailmassa. Sen perusperiaatteena on, että taloudellisen toiminnan tulisi edistää yhteistä hyvää eikä vain harvojen rajatonta yksityistä etua. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään.

Työssä ja työn käytänteissä varjellaan sekä inhimillistä että ekologista monimuotoisuutta ja maapallon resursseja tuleville sukupolville. Kumppanuudet ja yhdessä tekeminen vahvistavat toiminnan vaikutuksia. Usein yhteiskunnalliset yritykset asettuvat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten puolelle.

Toiminnan arvoihin kuuluu myös kaikkien työntekijöiden reilu ja oikeudenmukainen kohtelu. Yritykset pyrkivät tarjoamaan asianmukaiset puitteet työnteolle, maksamaan elämiseen riittävää palkkaa ja pitämään yrityksen sisäiset palkkaerot maltillisina. Tämä osaltaan edistää sitä, että varallisuus ja resurssit jakautuisivat yhteiskunnassa tasaisemmin.

Yritystoiminnan vaikutuksista kerrotaan avoimesti kaikille toiminnan piirissä oleville: omille sidosryhmille, asiakkaille ja paikallisyhteisöille. Tämä vahvistaa luottamusta yritystä kohtaan. Hyvällä yhteydellä asiakkaisiin ja hyödynsaajiin varmistetaan myös, ettei ihmisillä ole mitään esteitä yrityksen palveluiden käyttämiselle.

PAULIINA LIUKKONEN
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
SETLEMENTTILIITTO

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!