Henri Valvanteen perustama Minduu ratkaisee hänen omakohtaisesti havaitsemansa ongelman: kun psykoterapeuttia tarvitaan, sitä on vaikea löytää.

”Suomalaisten mielenterveyspalveluiden suurin ongelma on järjestelmälähtöisyys. Järjestelmä määrittelee, mitä asiakas saa”, Henri Valvanne pamauttaa.

Valvanne on psykoterapiapalveluita välittävän Minduun perustaja, mutta tuntee suomalaisen hoitoketjun myös asiakkaan näkökulmasta. Joitakin vuosi sitten hän kärsi vakavasta sosiaalisten tilanteiden pelosta. Se haittasi arkea ja loi masennusta.

Hyvää oli se, että Valvanne etsi ajoissa apua. Huonoa se, miten etsinnässä oli käydä. Nykyään kaikki tieto löytyy verkosta, mutta liian usein määrä korvaa laadun.

”Vastaan tuli listoja eri yhdistyksistä. Niissä oli nimi, puhelin ja posti sekä erilaisia lyhenteitä ammattialasta, mikä ei kuitenkaan terapeuttia etsivälle sano yhtään mitään. Se ei palvellut mitenkään ihmistä, joka tarvitsi apua.”

Turhauttavan etsinnän keskellä apu järjestyi lopulta työterveyspsykologin kautta, joka ohjasi Valvanteen psykiatrin puheille. Keskusteluiden myötä pelot ja ahdistus hälvenivät.

”Mutta minä olinkin onnekas. Suurella osalla suomalaisista sellaista etuoikeutta ei ole”, Valvanne sanoo.

”Terveysasemalla tai työterveydessä ohjataan tiettyyn pisteeseen asti. Usein tulee terapiaan ohjaus, mutta ihminen joutuu itse etsimään terapeutin. Ihmisestä ei oteta koppia.”

Ihmiset olivat oppineet löytämään jopa elämänkumppaneita verkosta. Valvanne alkoi miettiä, eikö myös terapeutin etsimisestä voisi tehdä hieman selkeämpää.

Psykoterapian matchmaker?

Vuonna 2012 Valvanne opiskeli Ruotsin Jönköpingissä. Opiskelujensa ohessa hän osallistui yritysideallaan psykoterapiapalveluiden välitysportaalista start up -yrityskilpailuun ja voitti. Se kertoi, ettei hän ollut ajatustensa kanssa yksin. Palattuaan samana vuonna Suomeen hän perusti Minduun taustalla olevan AtCare Oy:n, jonka päivittäistä toimintaa Valvanne nykyisin pyörittää yhdessä psykoterapeutti Helena Servicen kanssa.

Minduu on hakupalvelu, joka esittää keskitetysti mukana olevien terapeuttien profiilit sellaisella kielellä, jota tavallinen ihminen ymmärtää. Kun sopiva terapeutti löytyy, ajan voi varata palvelun kautta välittömästi.

”Olemme tutkineet asiaa, ja terapeutin löytäminen on vienyt ihmisiltä puolikin vuotta, vaikka se voi tapahtua kymmenessä minuutissa.”

Terapeutteja voi hakea myös sijainnin tai seuraavien vapaiden aikojen perusteella. Keskeistä on, että ihminen pääsee ottamaan ensikontaktin mahdollisimman pian. Kun ajatus tuntuu raskaalta, pienikin este ajan varaamisessa voi osoittautua liian suureksi ja hoitoon hakeutuminen viivästyy. Siksi terapeutit esittäytyvät myös omilla kuvillaan.

”Tuskinpa kuvan näkeminen hoidon lopputulokseen vaikuttaa. Se vaikuttaa kuitenkin siihen, miten ihminen uskaltaa ottaa ensikontaktin. Se on helpompaa, jos tietää minkä näköinen ihminen siellä odottaa.”

Samaa ajatusta ovat soveltaneet sadat, elleivät tuhannet, deittipalvelut jo useita vuosia. Valvannetta rinnastus deitti-maailmaan hymyilyttää, eikä se väärin ole. Siellä yksi ihminen löytää toisen.

”Meitä on kutsuttu lehtijutuissa joskus terapian Tinderiksi, mutta pelkän ´kyllä´ tai ´ei´ vaihtoehdon sijaan meillä on paljon muita elementtejä, jotka tähtäävät siihen, että palvelusta löytyvä terapeutti olisi myös sopiva.”

Avoimuus on investointien edellytys

Valvanne lähti Minduun perustamisessa liikkeelle Teemu Ollikaisen kanssa, joka on ammatiltaan psykologi ja psykoterapeutti. Palvelu alkoi varausjärjestelmänä, joka syveni kattavaksi terapeuttien profiilipankiksi.

”Alku vaati paljon jalkatyötä. Monet terapeutit suhtautuivat hieman epäillenkin, mutta kun ensimmäiset rohkeat olivat saaneet hyviä kokemuksia, terapeutit alkoivat itse ottaa yhteyttä meihin päästäkseen mukaan.”

Asiakkaalle Minduu on työkalu avun löytämiseksi, terapeuteille se on markkinapaikka omien palveluiden myymiseksi. Yhtiön kassavirta tulee palvelussa mukana olevilta terapeuteilta, joita Minduu laskuttaa joko kuukausitaksalla tai toteutuneiden ajanvarausten määrän mukaan.

Alkurahoituksen Minduu sai Valvanteen omasta pussista sekä ELY-keskuksen tuesta. Lisäksi Minduu keräsi rahoituskierroksella 50 yksityishenkilöltä rahaa toiminnan käynnistämiseen. Heistä osa on terapeutteja, jotka ovat mukana myymässä palveluitaan Minduun kautta.

”Osakepohjainen joukkorahoitus on yhteiskunnalliselle yritykselle hyvä keino varojen hankkimiseksi. Sijoittajat ovat omistajina mukana ja he myös jakavat toimintamme arvot, mikä on tärkeää etenkin siinä vaiheessa, jos rahaa tarvitaan lisää.”

Valvanne valitsi yhtiömuodoksi osakeyhtiön, sillä se tuntui yksinkertaisimmalta vaihtoehdolta. Hänen mielestään yhteiskunnallista yritystä pyörittäessä tärkeintä on täysi avoimuus. Lisäksi tärkeää on luottamus yrityksen operatiivisen johdon ja rahaa sijoittavien omistajien välillä. Toisaalta yrityksen yhteiskunnallinen missio voi myös helpottaa yhteiskunnallisesti valveutuneiden sijoittajien saamista mukaan.

”Yhtiöjärjestyksemme mukaan 51 prosenttia tuloksesta pitää käyttää yrityksen kehittämiseen tai mielenterveyspalvelujen edistämiseen. Rajoitettu voitonjako rajoittaa, ja siksi tavoitteista ja mahdollista voitonjaosta pitää keskustella ajoissa ja avoimesti.”

Näkökulma

Sairaalan sängystä mission mieheksi

Muutama vuosi sitten Henri Valvanne palasi lomamatkalta Suomeen. Vatsa oli sekaisin, mutta sellaista ulkomailla sattuu usein. Ei tässä mitään, hän ajatteli.

Pian Valvanteen tila kuitenkin romahti. Oireet aiheuttanut bakteeri oli levinnyt aivoihin ja kaatoi Valvanteen viikon tajuttomuuteen sairaalan sänkyyn. Äärimmäisen harvinaisen oireyhtymän edessä lääkärit iskivät mitä mielikuvituksellisempia cocktaileja hänen elimistöönsä ja toivoivat parasta.

Kun Valvanne heräsi, hän oli muuttunut mies.

”Arvot muuttuivat, en voinut tehdä jotakin vain rahan tai statuksen takia, ja siksi halusin perustaa yhteiskunnallisen yrityksen. Siinä on vahva arvolataus, mutta se ei merkitse sitä, ettemmekö halua tehdä asioita nimenomaan kannattavasti.”

Viidentenä toimintavuotenaan Minduu tekee muutaman kymmenen tuhannen euron liikevaihtoa, jonka Valvanne suunnittelee kasvavan seuraavana vuotena noin 200 000 – 300 000 euroon. Hän suunnittelee laajentavansa yrityksen toiminnan koko Eurooppaan.

”Vaikka ihmisten ongelmissa pieniä eroja olisikin, terapeutin löytämisen ongelmat ovat joka paikassa ne ihan samat, eli miten lähteä liikkeelle.”

Jos Euroopan valloitus onnistuu, Minduu voi kasvattaa vuotuisen liikevaihtonsa jopa viiteen miljoonaan euroon seuraavan viiden vuoden aikana. Rahaa pitää tulla, sillä se on ainoa väline, joka mahdollistaa yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisen. Jatkossa Minduu voisi kehittää ja tukea esimerkiksi syrjäytyneiden tai nuorten mielenterveyspalveluja, Valvanne suunnittelee.

”Unelmoin yhteiskunnasta ja maailmasta jossa avun hakemista ei nähdä heikkoutena vaan vahvuutena. Sitä ajatusta haluamme tuoda esille.”

Fakta

Minduu

Ongelma:
Sopivan psykoterapeutin löytäminen on vaikeaa. Tavallinen ihminen ei tiedä, mistä etsiä tai mitä ammattiosaamiseen liittyvät alan kirjanlyhenteet tarkoittavat. Avunsaanti viivästyy.
Ratkaisu:
Psykoterapeuttien profiilien esittäminen ymmärrettävästi yhdessä ja samassa palvelussa, jossa vastaanotolle voi varata myös ajan.
Työllistää:
Toimitusjohtaja Henri Valvanteen ja psykoterapeutti Helena Servicen.
Perustajat:
Henri Valvanne, Teemu Ollikainen ja Helena Service.
Tavoite:

Meillä on idea! –sivusto on yhteiskunnallisen yritystoiminnan tietopaketti. Sivuston on toteuttanut Suomen Setlementtiliitto. Sisältöä on tuottanut moninainen osaajien joukko. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Social Enterprise Academy ja British Council. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle taloudellisesta tuesta!